NameParteibis
EL
Grüne
FW
FW
Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne
Grüne
Grüne
Mitglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss
Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Miglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss
Miglied des Kreisjugendrats
CDU
FDP
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss15.11.2023bis 15.11.2023
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss30.09.2021bis 30.09.2021
Mitglied Jugendhilfeausschuss
Mitglied Jugendhilfeausschuss09.05.2023bis 09.05.2023
AfD
FW
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss30.08.2019bis 30.08.2019
CDU
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
beratendes Mitglied12.03.2021bis 12.03.2021
CDU
Grüne23.02.2022bis 23.02.2022
Miglied des Kreisjugendrats
LINKE
Miglied des Kreisjugendrats
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
Miglied des Kreisjugendrats
AfD
Miglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss31.01.2022bis 31.01.2022
Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss07.03.2023bis 07.03.2023
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss25.07.2023bis 25.07.2023
Grüne
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
CDU
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss28.05.2020bis 28.05.2020
Grüne
CDU
Mitglied des Kreisjugendrats
Miglied des Kreisjugendrats
beratendes Mitglied im Kreisjugendrat
FW
Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
AfD
Miglied des Kreisjugendrats
CDU
Grüne05.10.2022bis 05.10.2022
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss24.01.2023bis 24.01.2023
CDU
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss23.11.2020bis 23.11.2020
Grüne
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss30.11.2020bis 30.11.2020
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss28.05.2020bis 28.05.2020
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrates
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss
CDU
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss05.10.2022bis 05.10.2022
CDU31.05.2022bis 31.05.2022
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne14.03.2023bis 14.03.2023
FW
Miglied des Kreisjugendrats
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
Mitglied Jugendhilfeausschuss
CDU
FDP23.03.2022bis 23.03.2022
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss09.05.2023bis 09.05.2023
Grüne
Grüne
FW
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss28.05.2020bis 28.05.2020
SPD
Miglied des Kreisjugendrats
CDU
CDU
FW
OL
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss24.01.2023bis 24.01.2023
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
FW
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss15.11.2023bis 15.11.2023
Mitglied Jugendhilfeausschuss
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
CDU
Grüne
Miglied des Kreisjugendrats
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
stllv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne17.05.2022bis 17.05.2022
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
Miglied des Kreisjugendrats
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
CDU
Mitglied Jugendhilfeausschuss
FW
stllv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
FW
(parteilos)
SPD
CDU18.04.2020bis 18.04.2020
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
FW
Miglied des Kreisjugendrats
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Grüne31.07.2023bis 31.07.2023
Mitglied Jugendhilfeausschuss17.11.2021bis 17.11.2021
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
Mitglied Jugendhilfeausschuss
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Mitglied Jugendhilfeausschuss
SPD
FDP
Miglied des Kreisjugendrats
CDU
Mitglied Jugendhilfeausschuss
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Miglied des Kreisjugendrats
Miglied des Kreisjugendrats
Grüne
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
Stellvertretendes Mitglied des Kreisjugendrats
beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
CDU
SPD
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss
stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss28.05.2020bis 28.05.2020
stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss
FW
FDP
SPD
SPD